Voor wie

De Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie is gespecialiseerd in alle problematiek die zich voor kan doen bij (jonge) kinderen, pubers, jongeren en gezinnen.
Gerichte hulp en adviezen aan jongeren, ouders, scholen, Centra Jeugd- en Gezin en instanties.

Jongeren

jongeren kinderenjeugdpsychologe

Zit je ergens mee? Heb je problemen of vragen? Je hoeft het niet alleen te doen. Hier wordt naar je geluisterd en me je samen gewerkt.

 

Ouders/ verzorgers

Ondersteuning van ouders en gezinsbegeleiding. Soms komt een kind of een gezin in de problemen om welke reden dan ook. Dan is er hulp voor het kind,  ondersteuning van ouders en gezinsbegeleiding.

Professionals

Voor professionals van scholen, gemeenten en instanties die te maken hebben met kinderen en jongeren en die gespecialiseerd advies en/ of begeleiding bij hun eigen inzet kunnen gebruiken.

Samenwerken? 

 Goed idee!

06 36 49 70 57

info@kinderenjeugdpsychologe.nl