Klachtenprocedure

De Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie is aangesloten bij het NIP en SKJ.

Heeft u een klacht? Probeer er dan eerst samen met de behandelaar uit te komen. Lukt dit niet? DIen dan een schriftelijke klacht in bij de Parktijk. Samen kijken we dan naar een oplossing. Kunt u zich niet vinden in de geboden oplossing? Ga dan naar een onafhankelijke vertrouwenspersoon via zorgbelang-brabant om op die manier alsnog tot een voor u passende oplossing te komen.